Literatura piękna

Ulisses James Joyce

18/12/2012

 

Gdy Ulisses mimo przeszkód wreszcie ukazał się drukiem w 1922 roku, okrzyknięto go dziełem nieudanym, nieprzyzwoitym, niemoralnym itd. Uchodził za powieść, której porządny człowiek nie powinien nawet brać do ręki. Dziś, prawie sto lat później, jest powszechnie uważany za...

więcej...

Literatura piękna

Wiersze i utwory teatralne Tytus Czyżewski

21/12/2011

 

Tom Wiersze i utwory teatralne gromadzi całą znaną twórczość poetycką, dramaturgiczną i translatorską Tytusa Czyżewskiego, wybitnego poety i malarza, jednego z twórców międzywojennej awangardy. Wszystkie utwory opatrzone zostały aparatem krytycznym i komentarzami.

więcej...

Literatura piękna

Dzieła zebrane. Szkice literackie Bolesław Leśmian

09/12/2011

 

Drugi tom "Dzieł wszystkich" Bolesława Leśmiana jest próbą ukazania krytycznego i eseistycznego dorobku Leśmiana. Kiedy publikowano je po raz pierwszy (PIW, 1959) teksty te ? zupełnie zapomniane i nigdy niezebrane w wydaniu książkowym ? były niespodzianką. Obecny przedruk uzupełniony...

więcej...

Literatura piękna

44 Listy ze Świata Płynnej Rzeczywistości, Zygmunt Bauman

06/05/2011

 

Zbiór krótkich felietonów publikowanych w latach 2008-2009 we włoskim magazynie La Republika delle Donne.Sam autor nazywa w przedmowie swoje krótkie teksty "korespondencją ze świata, który podlega nieustannym i błyskawicznym zmianom", zasypując nas lawiną informacji i wszelkiego...

więcej...

Literatura piękna

Dorzecze Różewicza

12/04/2011

 

Bohaterami tomu są Tadeusz Różewicz, jego poezja i 24 poetów, którzy omawiają wybrane przez siebie wiersze autora Niepokoju, określając przez to własne inspiracje i związki z jego twórczością, będącą od ponad 60 lat żywym źródłem niezależnej, odkrywczej sztuki dla kolejnych...

więcej...

Literatura piękna

O Podróżach w Czasie, Czesław Miłosz

03/11/2010

 

O podróżach w czasie to tom najważniejszych esejów i szkiców Czesława Miłosza powstałych w ostatnich dziesięciu latach życia pisarza. Składają się nań teksty o literaturze, jej powinnościach i uzależnieniach od rynku, o religii i duchowości, książkach, które go...

więcej...
1 2 3 4 5 ...    Następna strona