Lokaty roczne znów bardziej atrakcyjne od krótkoterminowych

htttp://www.expander.pl | 09/07/2009 15:07

Od początku roku oprocentowanie lokat bankowych systematycznie spada, choć tempo spadku w drugim kwartale było istotnie mniejsze niż w pierwszym wynika z analizy Expandera. Wyraźnie zmieniła się ponadto relacja między atrakcyjnością lokat 3-mięcznych i rocznych. Dziś znowu te drugie są bardziej atrakcyjne, co może świadczyć o stabilizacji sytuacji w sektorze bankowym.

Średnie oprocentowanie lokat rocznych wynosi obecnie 4,73% - wskazują dane Expandera. W lipcu ubiegłego roku było to 4,96%. Tymczasem stopa referencyjna NBP spadła z 6% przed rokiem do 3,5%. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku lokat krótkoterminowych. Średnie oprocentowanie lokat trzymiesięcznych w ciągu minionych 12 miesięcy prawie się nie zmieniło: obecnie wynosi 4,32%, a przed rokiem było na poziomie 4,3%.

Stawki spadły o połowę
Nie oznacza to jednak, że oprocentowanie w ogóle nie spadło. Pod koniec ub.r. i na początku tego roku było bowiem znacznie wyższe niż obecnie. Przykładowo, w listopadzie ub.r. średnie oprocentowanie najlepszych depozytów 3-miesięcznych wynosiło 8,81%. W styczniu tego roku średnie oprocentowanie w tej grupie wynosiło już 6,55%, a maksymalne 9%. W przypadku lokat rocznych było to odpowiednio 5,96% i 8,2%. Największy spadek oprocentowania miał miejsce w lutym br. Od kwietnia sytuacja ustabilizowała się.

Wzrost najwyższego oprocentowania na rynku
Dla osób szukających atrakcyjnego sposobu ulokowania oszczędności, obok przeciętnego oprocentowania, które pokazuje tendencje na rynku, bardzo istotne są zmiany w najlepszych ofertach. Obecnie najwyższe oprocentowanie lokat rocznych oferują Fortis Bank i Dominet Bank 6,2%. Jest to o 2 pkt. proc. mniej niż wynosiło najwyższe oprocentowanie w styczniu br. i o 1,3 pkt. mniej niż przed rokiem. Co ciekawe jest to jednak najwyższy poziom oprocentowania od lutego br., kiedy najlepsza oferta dawała 8,1%. Z kolei najlepszą lokatę 3-miesięczna mają w ofercie Meritum Bank i AIG Bank (oprocentowanie wynosi 6,3%).

Wyższe oprocentowanie przy dłuższym okresie
Warto jednocześnie zwrócić uwagę na inne ważne zjawisko: obecnie lokaty roczne stały się bardziej atrakcyjne niż 3-miesięczne, chociaż do niedawna było odwrotnie. W styczniu różnica w przeciętnym oprocentowaniu rocznych i 3-miesięcznych wynosiła 0,6 pkt. proc. na korzyść tych pierwszych. Obecnie tracą one do rocznych 0,41 pkt. proc.

Zmianę realizacji między procentowaniem na krótsze i dłuższe terminy można traktować jako sygnał stabilizacji sytuacji w sektorze bankowym oraz słabnięcia wojny depozytowej w wymiarze stawek odsetkowych. Może to wskazywać na to, że banki zaczynają stopniowo odchodzić od pozyskiwania środków za wszelka cenę.

Znaczne rozbieżności w oprocentowaniu lokat tradycyjnych i internetowych
Warto ponadto zwrócić uwagę na to, że oprocentowanie lokat może być bardzo różne, nawet w jednym banku, w zależności od tego czy zostaną one założone w oddziale czy przez Internet. Najlepszym przykładem jest Bank Pocztowy. W przypadku lokaty 3-miesięcznej oprocentowanie może wynieść tylko 1%, jeśli dyspozycja jej otwarcia zostanie złożona tradycyjnie. Jeśli jednak klient skorzysta z kanału internetowego to otrzyma oprocentowania wynoszące aż 5,2%. Co ciekawe przy lokacie 6-miesięcznej jest odwrotnie bardziej opłaca się założyć lokatę tradycyjną (6%) niż internetową (5,5%). Rozbieżności przekraczające 0,5 pkt. proc. między ofertą tradycyjną a internetową występują tez w BPH, DnB Nord, i Getin Banku.

Obecnie najwyżej oprocentowane lokaty internetowe oferują w przypadku depozytu 3-miesięcznego Meritum Bank (6,6%), a rocznego Meritum Bank, AIG Bank i Getin Bank (6%).


Niższe oprocentowanie kont oszczędnościowych, ale odsetki mogą być wyższe
Przeciętnie najmniej można zarobić na koncie oszczędnościowym tylko 4,15%. Mimo tego może się okazać, że oszczędzanie na koncie będzie korzystniejsze. Dla przykładu, najwyższe oprocentowanie internetowej lokaty 3-miesięcznej wynosi 6,3% (AIG Bank). Wpłacając 5 tys. zł, po jej zakończeniu oszczędzający uzyska 80 zł odsetek, z których po naliczeniu podatku pozostanie 65 zł. Tymczasem najwyższe oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi obecnie 6,06% (Euro Bank). Po trzech miesiącach utrzymywania na tym koncie kwoty 5 tys. zł klient uzyska odsetki w kwocie 75,75 zł, czyli mniej niż na lokacie. Ponieważ jednak Euro Bank stosuje na koncie dzienną kapitalizację odsetek, klient nie zapłaci podatku Belki . W rezultacie zyska więcej niż na wyżej oprocentowanej lokacie. Należy jednak zaznaczyć, że lokata ma oprocentowanie stałe, a więc oszczędzający ma gwarancję otrzymania wyliczonych odsetek. Oprocentowanie konta jest natomiast zmienne, a więc np. po miesiącu bank może obniżyć jego poziom i wtedy klient otrzyma mniej, niż w powyższym wyliczeniu.

Katarzyna Siwek, Jarosław Sadowski,
wsp. Jerzy Węglarz